Право на отказ

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ АБОНАМЕНТ

Настоящите правила описват правото и начина по които всеки потребител може да се откажа от използването на абонаментен план на платформата Hristulev.live

  • Всички плащания се реализират само и единствено, чрез виртуален пос терминал предоставен от технологична компания „Айкард“ АД собственик на https://www.mypos.eu/bg с лиценз номер No. 4703-5081/25.07.2011
  • Всеки потребител има право да се окаже от заплащането на абонаментен  план с едномесечно предизвестие,  като заяви това в свободен текст и го изпрати на имейл georgi@hristulev.live
  • В случай че в периода на едномесечното предизвестие има предстоящо плащане то потребителят ще бъде таксуван и след това няма да бъде таксуван повече. (пояснение: Ако предстои плащане на 20-то число от месеца, в който е заявен отказа от абонамент, а самото искане е постъпило на 10-то число, то потребителят ще бъде таксуван на 20-ти и абонамента ще бъде прекратен на 10-то число следващия месец)
  • Потребителя има право да изиска направено първо плащане в законовия срок от 14 дни, само в случаите, когато никога не е влизал в платформата. В случай че, е влизал в платформата с потребителското си име и парола се счита, че е консумирал заплатеното и в този случай не се дължи връщане на сума.

За всички възникнали неуредици извън описаниете по горе случай се прилага българското законодателство!